Zurrieq Local Council
Centru tal-komunita Joe Cassar
Triq Pietru Pawl Saydon
Zurrieq

[email protected]

Tel No: 21689111

 

Contact Us

Please do not hesitate to contact us if you have any queries.
  • L-informazzjoni li qed taghti ser tkun uzata ghal fini tat-talba tieghek